lista płac osoby współpracującej
0 głosy 0 komentarze
Potrącenia w liście płac
0 głosy 0 komentarze
jak usunąć pracownika w eBiuro? Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
zmiaNA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
Kadry i płace Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Wpisanie pracownikowi przychodów z tytułu praw autorskich Udzielono odpowiedzi
0 głosy 4 komentarze
Wydruk ewidencji czasu pracy-dzień wolny za święto w sobote Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Zbiorcze zaznaczanie wypłaconych wypłat Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
wykazywanie zwolnień lekarskich Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
wykazywanie zwolnień lekarskich Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
eksport/import pracownikow do eBiuro Udzielono odpowiedzi
0 głosy 4 komentarze
jak przyporządkować UPO do PIT-11 Planowany
0 głosy 2 komentarze
gdzie znaleźć info o wspólnikach zaimportowanych z MK 2.0 Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
karta wynagrodzenia pracownika Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
kadry Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
kadry i płace Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
Rozliczenie umowy dla nierezydenta Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
absencja chorobowa właściciela
0 głosy 1 komentarz
przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
0 głosy 1 komentarz
lista płac umowa zlecenie
0 głosy 1 komentarz
Wydruk Listy Płac
0 głosy 2 komentarze
aneks do umowy o pracę Planowany
0 głosy 1 komentarz
Edycja naliczeń składników wynagrodzenia
0 głosy 1 komentarz
Kadry i płace
0 głosy 1 komentarz
Błąd przy dodawaniu deklaracji ZUS
0 głosy 2 komentarze
pracownicy
0 głosy 1 komentarz
W dalszym ciągu błędnie rozliczana składka zdrowotna w ryczałcie kwartalnym.
0 głosy 1 komentarz
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w ryczałcie
0 głosy 3 komentarze
RCA Stowarzyszeniu
-1 głosy 0 komentarze
lista płac Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz