Wpisanie pracownikowi przychodów z tytułu praw autorskich Udzielono odpowiedzi
0 głosy 4 komentarze
eksport/import pracownikow do eBiuro Udzielono odpowiedzi
0 głosy 4 komentarze
zmiaNA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
kadry Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
kadry i płace Udzielono odpowiedzi
0 głosy 3 komentarze
jak usunąć pracownika w eBiuro? Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
gdzie znaleźć info o wspólnikach zaimportowanych z MK 2.0 Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
lista płac Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
nie można utworzyć wypłaty Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
deklaracje zus Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
kadry- ewidencja czasu pracy Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
NIE można wygenerować deklarcji zus za miesiąc 02/2023 Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
czas pracy styczeń 2024 Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Potrącenia w liście płac Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Kadry i płace Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Wydruk ewidencji czasu pracy-dzień wolny za święto w sobote Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Zbiorcze zaznaczanie wypłaconych wypłat Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
wykazywanie zwolnień lekarskich Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
wykazywanie zwolnień lekarskich Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
karta wynagrodzenia pracownika Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Rozliczenie umowy dla nierezydenta Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
wersja XML Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Usuwanie pracownika Udzielono odpowiedzi
1 głos 1 komentarz