koszty w proporcji VAT Planowany
0 głosy 1 komentarz
brak waluty TWD na liście walut Planowany
0 głosy 1 komentarz
WILOFIRMOWOŚĆ TYLKO DLA BIUR? Planowany
0 głosy 1 komentarz
różnice kursowe Planowany
0 głosy 1 komentarz
Nota odsetkowa Planowany
0 głosy 1 komentarz
Program zaczął źle wyliczać amortyzację Planowany
0 głosy 1 komentarz