Wprowadzenie faktury zakupu tylko do rejestru VAT
0 głosy 2 komentarze
Zmień kategorię-brak okna wyszukiwania Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
ulga na złe długi
-1 głosy 2 komentarze
składki ZUS właściciela firmy Udzielono odpowiedzi
1 głos 2 komentarze
plik csv tabela w formie arkusza kalkulacyjnego JPK VAT 7
0 głosy 2 komentarze
złe długi, możliwość generowania deklaracji rocznych (pit-28) Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
spółka cywilna - ustawienie podatników Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
Błędnie naliczana podstawa do ustalenia składki zdrowotnej ryczałt
0 głosy 2 komentarze
bilans otwarcia ryczałt Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
Błędna podstawa składki zdrowotnej Udzielono odpowiedzi
-1 głosy 2 komentarze
Kilka pytań/wątpliwości w obsłudze programu Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
Księgowanie kosztów samochodu - 50% / 75% / 100% Udzielono odpowiedzi
0 głosy 2 komentarze
czy z poziomu pakietu Symfonia eBiuro Sprzedaż można wystawić JPK-V7/K lub JPK-V7/M Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
rejestr VAT Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
sprzedaż środka trwałego Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
zwrot VAT Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Różnice kursowe i WNT Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
brak waluty TWD na liście walut Planowany
0 głosy 1 komentarz
koszty w proporcji VAT Planowany
0 głosy 1 komentarz
dowód wewnętrzy-problem z wystawieniem Udzielono odpowiedzi
1 głos 1 komentarz
Nie mogę wysłać JPK vat 7 Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
uwagi co do pracy Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Korekta współczynnika proporcji vat Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Kolejność wpisów do KPiR Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
PIT-36L BRAK DEKLARACJI Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Świadczenie usług poza granicami UE Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
jpk nie moge wysłać Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Własny widok tabeli produktu Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
Kwalifikowany podpis elektroniczny - wewnętrznie inaczej niż Szafirem Udzielono odpowiedzi
0 głosy 1 komentarz
WILOFIRMOWOŚĆ TYLKO DLA BIUR? Planowany
0 głosy 1 komentarz